Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#79162 #852. SUMMAX3 - Dán tranh Accepted 100 508 ms 9044 K C++ 17 (Clang) / 1 K Newbie 2022-03-27 15:45:58
#72170 #852. SUMMAX3 - Dán tranh Accepted 100 530 ms 9956 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:28:17
#90091 #852. SUMMAX3 - Dán tranh Accepted 100 541 ms 12108 K C++ 17 / 1 K GRYPHON_K10 2022-08-25 3:25:11
#66353 #852. SUMMAX3 - Dán tranh Accepted 100 549 ms 9980 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-25 14:09:36
#100601 #852. SUMMAX3 - Dán tranh Accepted 100 556 ms 10624 K C++ 17 / 1 K Vux Quooc Long 2022-11-10 8:52:24
#53819 #852. SUMMAX3 - Dán tranh Accepted 100 565 ms 9956 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-10-29 14:05:11
#86543 #852. SUMMAX3 - Dán tranh Accepted 100 567 ms 12280 K C++ 17 / 626 B Hiếu 2022-06-26 13:00:59
#77624 #852. SUMMAX3 - Dán tranh Accepted 100 568 ms 10108 K C++ 11 / 1 K hihihi1 2022-03-15 13:11:03
#72975 #852. SUMMAX3 - Dán tranh Accepted 100 592 ms 10596 K C++ / 892 B Hà Thu Hà 2022-02-14 3:30:04
#72965 #852. SUMMAX3 - Dán tranh Accepted 100 677 ms 20068 K C++ 17 / 4 K lmqzzz 2022-02-14 2:18:45
#73108 #852. SUMMAX3 - Dán tranh Accepted 100 1681 ms 9184 K C++ 17 / 792 B Trịnh Nhật Hưng 2022-02-14 9:15:38


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: