Tên đăng nhập

I_am_newbie

Họ và tên

Newbie

Email

hiepdinh2952006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-12 7:38:24

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500