Tên đăng nhập

ngvu0407

Họ và tên

Hoc Sinh Buon Ngu

Email

ngvu0407@gmail.com

Chữ ký cá nhân

HELLO

Đăng ký lúc

2023-01-29 6:51:28

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500