Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
237 DISCOUNT - Khuyến mại 65 188 34.57%
269 OLYMPIAD 76 334 22.75%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 129 500 25.80%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 10 68 14.71%
10018 SPIDERCANDY 5 18 27.78%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 2 3 66.67%