Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
502 SALEMON – Buôn dưa lê 14 47 29.79%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 14 21 66.67%
504 GOLFYARD – Sân Golf 10 27 37.04%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 13 22 59.09%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 12 24 50.00%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 10 11 90.91%