Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
502 SALEMON – Buôn dưa lê 16 54 29.63%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 15 22 68.18%
504 GOLFYARD – Sân Golf 13 35 37.14%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 15 24 62.50%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 12 37 32.43%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 12 13 92.31%