# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3301 Đặng Thiều Quang 1 1500
3302 Nguyễn Viết Bách 1500
3303 Nguyễn Hoàng Lam 14 1500
3304 Nguyễn Phi Học 4 1500
3305 Nguyễn Duy Khánh 13 1500
3306 lam 1500
3307 Trà Phương Nam 2 1500
3308 Nguyen Tat An 3 1500
3309 Ikwl 0 1500
3310 Nguyễn Đăng Khôi 0 1500
3311 hung 1 1500
3312 Huỳnh Bá Huy Hoàng 1 1500
3313 idontknow 4 1500
3314 Nguyeenx Vawn A 1 1500
3315 idkmfk 1 1500
3316 Nguyễn Ngô Minh Quân 13 1500
3317 ntat 1500
3318 Bùi Tuấn Anh 3 1500
3319 Nguyen Cong Huynh 1 1500
3320 Trịnh Đình Khải 1500
3321 Bùi Quang Thắng 0 1500
3322 Ng Minh Quan 1 1500
3323 I'am I 13 1500
3324 unk 0 1500
3325 Amon 2 1500
3326 Nhanh 27 1500
3327 Trần Hoài An 0 1500
3328 Newbie 64 1500
3329 dat 0 1500
3330 Hoàng Minh Hiếu 1 1500
3331 Thành Hiếu 5 1500
3332 Phạm Thị Trà Giang 11 1500
3333 Hồ Minh Quang 1 1500
3334 Hoàng Xuân Vinh 12 1500
3335 Hoàng Xuân Vinh 20 1500
3336 hwng06 1 1500
3337 Nguyễn Nam Hy 23 1500
3338 gamo 2 1500
3339 Nguyễn Huy 12 1500
3340 Huy 1 1500
3341 Nguyễn Huy 8 1500
3342 DucHuy 0 1500
3343 huytung 1500
3344 Lâm Gia Huy 1 1500
3345 Huy Trần 2 1500
3346 huy 1 1500
3347 trần huy thịnh 0 1500
3348 La Nguyễn Gia Huy 1500
3349 Lường Thanh Huy 1500
3350 Cao Văn Đáng 1 1500