# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3301 Ma Chí Anh 0 1500
3302 Pham Hung Thien 4 1500
3303 MFour 1 1500
3304 Nguyễn Đoàn Thuận Phong 2 1500
3305 Lê Đặng Phương Anh 1500
3306 MinhNhat 1 1500
3307 Trần Nam Huân 4 1500
3308 huyyy 0 1500
3309 vinhnct2005 44 1500
3310 chie 1 1500
3311 abcd 1500
3312 nguyễn Dương Ngọc Hân 1500
3313 ineedlove 9 1500
3314 Lê Hoàng Lâm 1 1500
3315 Thế Khánh 4 1500
3316 Phan Đặng Thái Sơn 18 1500
3317 Trương Tuấn Minh 1 1500
3318 Vu Nguyen Tien 0 1500
3319 dz2k4 3 1500
3320 võ văn việt 14 1500
3321 phadpps 2 1500
3322 dungle 7 1500
3323 Nguyễn Thị Mộng Kiều 1500
3324 Kiều Gia Huy 1 1500
3325 Phương Lê Ngọc Linh 4 1500
3326 midnight 1500
3327 Hoàng Xuân Vinh 20 1500
3328 Lê Thanh Đạt 1 1500
3329 Vo Nguyen Nhat Duy 1500
3330 DN 5 1500
3331 Nguyễn Quốc Triệu 0 1500
3332 Nguyễn Trung Kiên 1 1500
3333 Ta Quang Ha 1 1500
3334 Lê Phước Minh Hoàng 1500
3335 idkmfk 1 1500
3336 Trương Thuận Kiệt 1 1500
3337 Nguyen Van C 0 1500
3338 Hello 2 1500
3339 Nguyễn Huy 8 1500
3340 kính cận 3 1500
3341 Lê Tiến Bình 0 1500
3342 Nguyen Manh Hung 1 1500
3343 Phạm Thùy Linh 1500
3344 Đào Yến Nhi 4 1500
3345 Phạm Thạch Thanh Trúc 0 1500
3346 Đỗ Anh Kiệt 12 1500
3347 Nguyễn Chí Dũng 1 1500
3348 Lê Thị Thu Vân 1500
3349 ẨN DANH 1500
3350 Nguyễn Văn An 2 1500