# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3301 bui quang minh 1 1500
3302 Phạm Mai Linh 0 1500
3303 Hacker Sơn La 2 1500
3304 ông em 96 3 1500
3305 Hà Đào 1500
3306 Văn Hoàng Phúc 17 1500
3307 Võ Văn Nghĩa 1 1500
3308 Lê Quang Huy 0 1500
3309 Kanna Elix 3 1500
3310 doanvabao 0 1500
3311 Return MFFO 1 1500
3312 Trần Việt Thắng 1500
3313 idol tap nhay 0 1500
3314 Phạm Trường An 1500
3315 Trần Huy Hoàng 1500
3316 Hoàng Văn Diệu 9 1500
3317 Tran Quoc Thai 1 1500
3318 Tran Ngoc Hung 0 1500
3319 ra 34 1500
3320 Vương Gia Bảo 6 1500
3321 adn vb wk 1 1500
3322 Nguyễn Nhi 2 1500
3323 TH? 79 1500
3324 phatpham 0 1500
3325 Lý Gia Bảo 0 1500
3326 Nguyễn Thanh Ngân 1500
3327 hoanganh 4 1500
3328 Trần Quốc Nghĩa 2 1500
3329 Kieen 2 1500
3330 Võ Đình Thượng 2 1500
3331 acquy 1 1500
3332 Đinh Phương Thảo 1500
3333 Trần Gia Định 3 1500
3334 Le Doan Kien Trung 1 1500
3335 Ma Thị Mai Chi 1 1500
3336 Sylphiette 1500
3337 Nguyễn Văn Huỳnh 1500
3338 quocvi10Tin 18 1500
3339 dsadsasda 6 1500
3340 Phan Tuấn Kiệt 0 1500
3341 cegodica 0 1500
3342 vuhieu 0 1500
3343 Dieu Xuan Hien 1 1500
3344 meominh 5 1500
3345 Nguyễn Tiến Mạnh 1500
3346 luuquoctuan 3 1500
3347 Lobi_Kairi 0 1500
3348 TranNhatAn 1 1500
3349 Đinh Phương Thảo 1500
3350 Nguyen Bang Anh 8 1500