Tên đăng nhập

tht2005

Họ và tên

DD

Email

dangduong31205@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-28 9:31:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500