Tên đăng nhập

nguyentuankiet2711

Họ và tên

Tuấn Kiệt

Email

nguyentuankiet2008ck@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-22 3:19:07

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500