Tên đăng nhập

suzii

Họ và tên

Gia Hưng

Email

zombizombi51@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-07-11 4:03:50

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500