Tên đăng nhập

ductoi

Họ và tên

Đức Vjppro89

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-07-12 15:35:07

Bài tập đã đạt

1 2 3

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500