Tên đăng nhập

thanhnd2462245

Họ và tên

Nguyễn Đình Thanh

Email

thanhnd2462245@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-06 6:30:45

Bài tập đã đạt

1 2 4

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500