Tên đăng nhập

thanhlt12

Họ và tên

Hà Văn Thành

Email

hoangvucva120805@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-12 9:24:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500