Tên đăng nhập

lesonchttk2

Họ và tên

Lê Tùng Sơn

Email

huusontp@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-13 4:40:14

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500