Tên đăng nhập

HieuDeeptry

Họ và tên

Tran Minh Hieu

Email

abc@example.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-03 1:35:47

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500