Tên đăng nhập

minhduc10i

Họ và tên

Minh Đức

Email

WAG06082005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-23 8:59:59

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500