Tên đăng nhập

viethai2372k2

Họ và tên

nguyen viet hai

Email

hai2372k2@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-11 13:47:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500