Tên đăng nhập

top1buffbann

Họ và tên

Phạm Gia Khánh

Email

phamgiakhanh6d.td@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-09 16:35:05

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500