Tên đăng nhập

ti20_dtlong

Họ và tên

Dang Thanh Long

Email

dangthanhlong.ltv@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-10 7:41:38

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500