Tên đăng nhập

AMI0x

Họ và tên

Lê Thanh Tùng

Email

lethanhtung051103@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-12 3:18:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500