Tên đăng nhập

sterryn

Họ và tên

Nguyễn Mạnh Tùng

Email

sterryn261@gmail.com

Chữ ký cá nhân

(/≧▽≦)/

Đăng ký lúc

2022-09-07 8:02:01

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500