Tên đăng nhập

hxzinh

Họ và tên

Hoàng Xuân Vinh

Email

hxzinh1410@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-03 9:33:25

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500