Tên đăng nhập

dhoa1702

Họ và tên

Đình Hòa

Email

hoa856856@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-31 13:35:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500