Tên đăng nhập

tngoc23022008

Họ và tên

Thái Nguyễn Tuấn Ngọc

Email

tngoc2302

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-24 14:27:55

Bài tập đã đạt

1 2 5039

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500