Tên đăng nhập

HB_TRUNG

Họ và tên

Nguyễn Quang Trung

Email

quangtrung3112004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-07 12:31:53

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500