Tên đăng nhập

syru

Họ và tên

Lê Chí Hưng

Email

lechihungui@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-12 7:51:30

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500