Tên đăng nhập

nhanvatkuj

Họ và tên

Trần Thanh Hải

Email

nhanvatkuj@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-27 15:26:15

Bài tập đã đạt

1 2 180

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500