Tên đăng nhập

baochau

Họ và tên

Bảo Châu

Email

ngothikhanhtuong@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-21 8:29:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500