Tên đăng nhập

Lmao19

Họ và tên

Phạm Đức Thiện

Email

Duckthien19

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-22 3:20:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500