Tên đăng nhập

thiendeptrai169

Họ và tên

Pham Hung Thien

Email

hungthien2004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-22 3:54:26

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500