Tên đăng nhập

ptuan

Họ và tên

Phùng Đình Tuấn

Email

phungdinhtuan.sn.04.05.2008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-25 4:58:31

Bài tập đã đạt

420

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500