Tên đăng nhập

ngoc1013

Họ và tên

Trần Thị Minh Ngọc

Email

nmoc200509@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-02 16:27:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500