Tên đăng nhập

ntkkdl

Họ và tên

Nguyen ngoc gia bao

Email

ntkkdl@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-20 9:14:09

Bài tập đã đạt

8 9 15

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500