Tên đăng nhập

Nghidung1011

Họ và tên

Tran Thi Nghi Dung

Email

tranthinghidung10112009@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-20 12:36:13

Bài tập đã đạt

8 9 15

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500