Tên đăng nhập

viet

Họ và tên

Nguyễn Đình Quốc Việt

Email

nguyenquocvietkanh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-01 7:26:29

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500