Tên đăng nhập

fexist

Họ và tên

Lê Tấn Cương

Email

quale1tankimcuong@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-11 9:15:23

Bài tập đã đạt

1 2 3 508 513

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500