Tên đăng nhập

khang112

Họ và tên

Nguyễn Nam Khang

Email

kn37748@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-23 15:30:45

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500