Tên đăng nhập

hxvthunder

Họ và tên

Hoàng Xuân Vinh

Email

hxvinh1410@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-28 14:43:47

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500