Tên đăng nhập

tachithanhdanh

Họ và tên

Tạ Chí Thành Danh

Email

tachithanhdanh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-03 12:44:55

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500