CSL PreVOI 2020-2021

Chùm CUỐI 2020-12-18 1:20:17 2020-12-28 16:03:41

Tổng cộng 6 trả lời

Chùm CUỐI

@Lê Tăng Phú Quý, @Đặng Xuân Minh Hiếu, @Bé Tập Đi: Nguồn bài tập mình lấy ở COCI (kỳ thi gần nhất 12/12/2020) 4 bài, CEOI 2018 một bài, và một bài đồ thị của thầy Hồ Đắc Phương. Vấn đề này thì mình cũng đã nói cụ thể với các thầy cô khi mời các đội tham gia rồi. Mục đích là có thêm bài tập cho các bạn luyện tập, cọ sát thôi.

Chùm CUỐI

@Just a Shrimp: Ảnh này là mình chụp đợt đưa HS đi thi PreVNOI 2019 ở Bắc Giang, tuy chụp ở Bắc Giang nhưng là HS ở nhiều nơi tề tựu.

Bé Tập Đi

em cung thay vay a :'( huhuhu

Đặng Xuân Minh Hiếu

em cung thay vay a :'( huhuhu

Lê Tăng Phú Quý

em thay prevoi csl ma tai sao lai de coci 2020 vay a :(;

Just a Shrimp

em thay prevoi csl ma tai sao lai anh cbg vay a :(;