Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#13653 #1305. NCALC Accepted 100 369 ms 7232 K C++ 14 / 778 B Nguyễn Hải Phong 2020-11-07 13:36:23
#13678 #1305. NCALC Accepted 100 379 ms 7480 K C++ 14 / 651 B Hà Hoàng Hiệp 2020-11-07 14:45:17
#13644 #1305. NCALC Accepted 100 420 ms 12192 K C++ 14 / 644 B Nguyễn Trung Long 2020-11-07 13:23:10
#13666 #1305. NCALC Accepted 100 422 ms 12132 K C++ / 644 B Nguyễn Quang Trung 2020-11-07 14:00:58
#13645 #1305. NCALC Accepted 100 424 ms 16036 K C++ 14 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-11-07 13:27:10
#13661 #1305. NCALC Accepted 100 427 ms 23876 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Tiến Hải 2020-11-07 13:46:07
#54295 #1305. NCALC Accepted 100 433 ms 23836 K C++ 14 / 789 B THD 2021-11-01 8:48:53
#55381 #1305. NCALC Accepted 100 473 ms 52596 K C++ / 731 B An Khánh Nguyễn 2021-11-05 3:00:19


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: