Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#13669 #1306. ATHLETIC - Tập thể thao Accepted 100 44 ms 484 K C++ 11 / 763 B Nguyễn Tiến Hải 2020-11-07 14:20:13
#71901 #1306. ATHLETIC - Tập thể thao Accepted 100 56 ms 484 K C++ 14 / 819 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:17:56
#54834 #1306. ATHLETIC - Tập thể thao Accepted 100 58 ms 488 K C++ / 1 K An Khánh Nguyễn 2021-11-02 13:40:29
#54302 #1306. ATHLETIC - Tập thể thao Accepted 100 75 ms 432 K C++ 14 / 433 B Duong Thao 2021-11-01 9:00:07
#13619 #1306. ATHLETIC - Tập thể thao Accepted 100 111 ms 19968 K C++ 14 / 578 B Nguyễn Trung Long 2020-11-07 13:01:52
#13622 #1306. ATHLETIC - Tập thể thao Accepted 100 130 ms 39552 K C++ 14 / 783 B Nguyễn Hải Phong 2020-11-07 13:03:48
#54309 #1306. ATHLETIC - Tập thể thao Accepted 100 149 ms 21244 K C++ 14 / 778 B THD 2021-11-01 9:12:50
#13631 #1306. ATHLETIC - Tập thể thao Accepted 100 191 ms 39616 K C++ 14 / 850 B Phạm Thế Phong 2020-11-07 13:09:41
#13679 #1306. ATHLETIC - Tập thể thao Accepted 100 200 ms 39640 K C++ 14 / 877 B Hà Hoàng Hiệp 2020-11-07 14:46:21
#59229 #1306. ATHLETIC - Tập thể thao Accepted 100 384 ms 20480 K C++ / 648 B Gia Quyet 2021-11-24 0:37:32


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: