#1550. COOLMAC - Đồ bảo hộ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
250 100000
150 200
10 300
2
1000 200
Dữ liệu ra:
2
Dữ liệu vào:
2
250 100000
90 248
1
100
Dữ liệu ra:
-1