Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#24187 #1553. DHAKA - Đường đến Dhaka Accepted 100 2664 ms 59708 K C++ 11 / 4 K ziwok 2020-12-28 2:24:48
#24078 #1553. DHAKA - Đường đến Dhaka Accepted 100 4161 ms 53032 K C++ 11 / 2 K Đặng Tiến Dũng 2020-12-23 14:02:53
#24090 #1553. DHAKA - Đường đến Dhaka Accepted 100 4315 ms 54580 K C++ 17 / 2 K Hoang Manh 2020-12-24 3:36:25
#58572 #1553. DHAKA - Đường đến Dhaka Accepted 100 4663 ms 70120 K C++ 14 / 7 K Nguyễn Anh Phong - 10TO1 - THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 2021-11-20 15:53:33
#58567 #1553. DHAKA - Đường đến Dhaka Accepted 100 5103 ms 49732 K C++ 14 / 3 K Lê Hoàng Long 2021-11-20 14:54:17
#58578 #1553. DHAKA - Đường đến Dhaka Accepted 100 5253 ms 40140 K C++ 14 / 4 K Trần Bình Duy 2021-11-20 16:23:42
#34338 #1553. DHAKA - Đường đến Dhaka Accepted 100 5383 ms 77204 K C++ 14 / 2 K MeowT.dev 2021-04-13 2:53:15
#58571 #1553. DHAKA - Đường đến Dhaka Accepted 100 5440 ms 94088 K C++ 17 / 2 K Hoàng Xuân Vinh 2021-11-20 15:50:27
#80625 #1553. DHAKA - Đường đến Dhaka Accepted 100 7867 ms 77184 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Nam Khang 2022-04-07 3:48:57


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: