Tên đăng nhập

longcarrytop

Họ và tên

Lê Hoàng Long

Email

longhaitieng6a1@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Một khi được coi là 1 sự đẳng cấp hiển nhiên thì sẽ không bao giờ ngán một thứ gì cả :).

Đăng ký lúc

2021-01-23 13:39:39

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500