Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#23066 #2066. REMSQR - CẮT GIẤY Accepted 100 28 ms 904 K C++ 11 / 822 B shabipilamew 2020-12-19 1:59:55
#8547 #2066. REMSQR - CẮT GIẤY Accepted 100 29 ms 384 K C++ 14 / 1 K Ung Tuấn Lĩnh 2020-09-11 15:20:06
#82948 #2066. REMSQR - CẮT GIẤY Accepted 100 30 ms 380 K C++ 11 / 1 K NHT 2022-05-07 15:18:59
#48468 #2066. REMSQR - CẮT GIẤY Accepted 100 33 ms 456 K C++ 17 / 1 K vuvanhung 2021-09-21 4:04:07
#46175 #2066. REMSQR - CẮT GIẤY Accepted 100 39 ms 988 K C++ / 613 B ra 2021-09-01 9:08:28
#43783 #2066. REMSQR - CẮT GIẤY Accepted 100 50 ms 892 K C++ / 1 K Cao Chí Hiếu 2021-08-11 14:19:50
#77940 #2066. REMSQR - CẮT GIẤY Accepted 100 69 ms 1168 K C++ / 957 B An 2022-03-18 16:12:09


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: