Tên đăng nhập

trickerbp

Họ và tên

NHT

Email

ngohoangtung208@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-03 8:50:10

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500