Tên đăng nhập

caohieu

Họ và tên

Cao Chí Hiếu

Email

caochihien@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-28 7:20:25

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500