Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#68730 #414. BIGSEQ - Dãy số Accepted 100 64 ms 380 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Thu Hà 2022-01-11 1:09:41
#68731 #414. BIGSEQ - Dãy số Accepted 100 67 ms 372 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-01-11 1:10:36
#11420 #414. BIGSEQ - Dãy số Accepted 100 107 ms 384 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-24 8:40:26
#57462 #414. BIGSEQ - Dãy số Accepted 100 110 ms 432 K C++ 17 (Clang) / 1 K hihihi1 2021-11-15 8:18:11
#11430 #414. BIGSEQ - Dãy số Accepted 100 112 ms 536 K C++ 17 / 2 K Chùm CUỐI 2020-10-24 9:01:07
#11431 #414. BIGSEQ - Dãy số Accepted 100 114 ms 640 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-24 9:01:38
#35661 #414. BIGSEQ - Dãy số Accepted 100 114 ms 352 K C++ 17 / 1 K vuvanhung 2021-04-23 11:05:08
#3608 #414. BIGSEQ - Dãy số Accepted 100 146 ms 400 K C++ 14 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-01-22 7:38:23


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: